Zemgales uzņēmējdarbības centrs

Zemgales uzņēmējdarbības centrs 2018-02-23T10:23:40+02:00

Project Description

Zemgales Uzņēmējdarbības centra mērķis ir izveidot reģionālu pārnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Zemgales Uzņēmējdarbības centra aktivitātes:

1. Pamatinformācijas un konsultāciju nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā;
2. Semināru organizēšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai;
3. Koordinēt Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos;
4. Tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Zemgales Uzņēmējiem un pašvaldībām.
5. Organizēt tikšanos ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
6. Uzturēt un aktualizēt mājas lapu http://www.zuc.zemgale.lv
7. Aktualizēt un popularizēt Zemgales karti http://maps.kartes.lv/