Latvijas darba devēju konfederācija

Latvijas darba devēju konfederācija 2018-02-23T10:27:29+02:00

Project Description

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā.

MISIJA

Veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

VĪZIJA

2020.gadā LDDK pārstāv uzņēmumus, kas nodarbina vairāk kā 50% no darba ņēmējiem Latvijā un LDDK ir panākusi stabilu valsts pārvaldes atbalstu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu konkurētspējai Eiropā un pasaulē.

VĒRTĪBAS

Līderība, Saliedētība, Kompetence, Atbildība, Godprātība, Atvērtība, Sadarbība

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  1. Panākt uzņēmējdarbību un uzņēmumu konkurētspēju atbalstošas politikas izstrādi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai.
  2. Sekmēt Latvijas darba devēju interesēm atbilstošus sociālekonomiskos apstākļus un veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.
  3. Saglabāt un palielināt Latvijas darba devēju ietekmi politikas izstrādē.