Jēkabpils biznesa inkubators

Jēkabpils biznesa inkubators 2018-02-23T10:25:08+02:00

Project Description

LIAA biznesa inkubators Jēkabpilī sniedz atbalstu inkubatora dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanā un attīstībā pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā. Biznesa inkubatorā ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Pirmsinkubācijas atbalsts:

Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:

sākotnējās biznesa idejas novērtējums
konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
biznesa prasmju un iemaņu apguve
uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri

Inkubācijas atbalsts:

Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:

viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts)
individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai
dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas – 100% līdzfinansēts)
iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai