Investoriem

Investoriem 2018-03-14T14:03:23+02:00

Pieejamās zemes

Aizkraukles novadā pieejamās:

Zemgales reģionālais ģeoportāls un industriālo teritoriju datu bāze

Lai nodrošinātu reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ģeotelpiskās informācijas pieejamību Zemgales plānošanas reģions (ZPR), ir izveidojis reģionālo ģeoportālu un industriālo teritoriju datu bāzi.
Lai Zemgalei piesaistītu investorus un uzņēmējus, reģiona ģeotelpiskie dati (industriālās teritorijas) ir ievietoti starptautiskajā ģeoportālā www.arcgis.com, kam ir 110 miljonu lietotāju un kur ir apkopota informācija no aptuveni 40 tūkstošiem citām datu bāzēm visā pasaulē.

Tiešā saite uz Zemgales industriālo teritoriju datiem.