Apmācības iedzīvotājiem, kuri atgriezušies Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs

Sākot ar 23.janvāri Aizkrauklē norisināsies bezmaksas atbalsta apmācības remigrantiem (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriezušies Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs) un viņu ģimenes locekļiem. Apmācību mērķis ir veicināt latviešu valodas apguvi un sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Atbalsta apmācības sastāvēs no vairākiem nodarbību veidiem:

Atbalsta nodarbības veiksmīgākai adaptācijai – pirmā nodarbība notiks 23.janvārī no plkst.16:15-18:15, 55.kabinetā (4 stāvā), Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē.

Latviešu valodas apmācības pieaugušajiem – pirmā nodarbība notiks 24.janvārī no plkst. 14:30-16:30, 41.kabinetā (4 stāvā), Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē.

Latviešu valodas apmācības skolēniem – pirmā nodarbība notiks 24.janvārī no plkst. 13:30-14:10, Aizkraukles novada vidusskolas 206.kabinetā Draudzības krastmalā 5, Aizkrauklē.

Montesori apmācības pirmskolas vecuma bērniem– pirmā nodarbība notiks 5.februārī no plkst.17:00-18:00, Montesori kabinetā, Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē.

Aicinām pieteikties apmācībām pa mob. tālr. 26227581 vai rakstot e-pastu Baiba.Kellere@aizkraukle.lv.

Kā jau minēts, par apmācībām nav jāmaksā. Tās norisināsies projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros. Šīs un citas projektaaktivitātes Aizkraukles novada pašvaldība īsteno no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 10 000 eiro, tās visas tiek segtas no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas finansējuma.

Plašāka informācija par plānotājām aktivitātēm, kā arī citiem ar remigrāciju saistītiem jautājumiem pieejama, rakstot uz e-pasta adresi Baiba.Kellere@aizkraukle.lv

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.

Konkursa mērķis bija katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

Baiba Kellere

Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciāliste,

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

2020-02-07T11:28:40+02:00