Biedrība „Aizkraukles rajona partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 17.02.2020. – 17.03.2020.

Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI ELEKTRONISKI: – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā EPS), https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja: Alda Paura tālr. 29487108 , e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

Vairāk par projektu konkursu šeit

2019-12-27T14:14:48+02:00