Iepazīst “Senču prasmes” Slovēnijā

Iepazīst “Senču prasmes” Slovēnijā

Decembris 12, 2019

Vienreizējs un neatkārtojams ceļojums pašā decembra sākumā, kad Latvijā jau sniegs, bet Slovēnijā vēl zied dažas puķes, zāle zaļa un vietējo ļaužu sirdis atvērtas viesmīlībai un sirsnībai – tāds bija mūsu ceļojums uz draudzīgo zemi Slovēniju no 2. līdz 5. decembrim. Brauciens tika organizēts biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” starptautiskā projekta Nr. 18-00-A019.333-000017 “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem” ietvaros.

Iepazinām vietējo ļaužu tradīcijas, kas sakņojas senču prasmēs, bet nu veiksmīgi pārtapušas mūsdienīgos tūrisma produktos un pakalpojumos.  

Ko mēs katrs atvedām mājās, kādu pieredzi guvām, kas paliks vislabāk atmiņā?  

Aija Dace Tiltiņa, biedrība “JES”: “Seno ieražu un tradīciju veiksmīga pārmantošana un izpratnes veidošana par tām arī Latvijas jauniešos – tas būtu vērtīgs šī projekta devums, ko es centīšos turpināt darbā ar jauniešiem, veidojot dziļāku izpratni par mūsu senču prasmēm. Brauciens bija ļoti labi organizēts un izzinošs.” 

Baiba Kellere, biedrība “Kultūras veicināšanas biedrība”: “Patīkams, izjūtām un emocijām bagāts brauciens. Iepazinu vietējās rīcības grupas darbības,  mājražotājus, amatniekus. Braucām iegūt jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, bet lielākā vērtība – ne tikai iegūt jaunus kontaktus un gūt jaunas iespējas, bet iepazīt arī savējos, veidot ciešāku sadarbību starp latviešiem. Mūsu lieliskā komanda ieguva neatsveramu pieredzi un jaunus sadarbības partnerus. Vērtīga ir gūtā atziņa, ka visos projektos iesaistās arī pašvaldības vadība. No viņu teiktā – svarīgs ir cilvēks, uz kuru būtu jātiecas arī mūsu pašvaldībām.” 

Lāsma Kukule: “Izcila iespēja iedvesmoties. Senču tradīciju svarīgums – cik mums ir, cik par to domājam. Man ir doma veidot uzņēmumu, kas atbalsta latviskās tradīcijas. Pirts tradīcijas.” 

Anta Kučere, ZS “Janavas: “Uz šo Aizkraukles rajona partnerības darbību šobrīd skatos savādāk. Viņi iegulda lielu darbu, lai partnerības robežās uzņēmējus izglītotu, jo, apceļojot svešas zemes, var redzēt, kā ļaudis prot izmantot līdzekļus un ieguldīt tos reģiona attīstībā. Slovēņiem, līdzīgi kā mums, ir 2,3 miljoni eiro 2014. – 2020. gada projektiem. Viņi ir izmantojuši šos līdzekļus gan kultūrai, gan biznesam, izglītībai, popularizējot savas senās ieražas. Mums arī jāstrādā vēl vairāk, lai tās popularizētu. Un novērtētu tās. Paskatoties uz to visu, arī mēs, visi seši, sapurinājāmies!” 

Inguna Žogota, biedrība “Baltaine”, Radošā māja: “Esmu ļoti priecīga par šo braucienu! Apbrīnoju, kā divās dienās var tik optimāli, kompakti un vērtīgi mums parādīt mazu daļiņu no Slovēnijas, mazu daļiņu no viņu aktivitātē, tā, lai mēs šajā valstī iemīlētos un gribētu braukt vēl. Esmu nolēmusi vairākas slovēņu aktivitātes ieviest arī Radošās mājas darbībā. Noteikti veidošu jaunu produktu – deju un rotaļu meistarklases, kurās varētu iepazīstināt apmeklētājus ar mūsu lokālajām tradīcijām, gadskārtu spēlēm. Vēl jādomā par mūsu produktu noformējumu. Lielisks piemērs bija maizes cepšanas meistarklase, kurā paši savām rokām veidojām maizi, uzklausījām cepēju padomus un klausījāmies viņu stāstos. Un pats brīnišķīgākais – saņēmām pašu veidoto maizi nākamajā dienā, glīti iesaiņotu un noformētu, lai varētu atvest uz Latviju.” 

Liels paldies šī projekta veidotājiem! Tā bija lieliska iespēja redzēt, kā Slovēnijā ļaudis tur cieņā savas senču tradīcijas, kā viņi tās popularizē un rada prieku no tā sev un citiem. Brauciens bija ļoti labi organizēts gan no Aizkraukles rajona partnerības puses, gan arī no vietējiem Slovēnijas projekta dalībniekiem un veidotājiem! Un prieks bija kopā būt arī ar Polijas un Gruzijas projekta dalībniekiem! Paldies visiem! HVALA! 

Inguna Žogota,

biedrība “Baltaine”, Radošā māja

2019-12-20T11:50:06+02:00