Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldības godina savus uzņēmējus

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika šī gada 29. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē. 

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Aizkraukles novada pašvaldība šogad nominēja uzņēmumu SIA “Aizkraukles saldumi”. Uzņēmums popularizē un veicina Aizkraukles novada atpazīstamību ar savu gardo zefīru un saldumiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Lielbritānijā, Grieķijā, Izraēlā un Amerikas Savienotajās Valstīs. SIA “Aizkraukles saldumi” nodrošina 50 darbavietas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Uzņēmums aktīvi piedalās un sponsorē Aizkraukles novada pašvaldības rīkotos pasākumus jauniešiem, sporta pasākumus u.c. Aizkraukles novada “Uzņēmēju dienās” vienmēr izceļas ar atraktīvo stendu un bagātīgo saldumu piedāvājumu.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Interesanti, ka šogad visvairāk lauksaimniecību – graudkopību un lopkopību pārstāvošie uzņēmēji ir no Sēlijas novadiem, bet Zemgales vidienes pašvaldības vairāk pārstāv elektroapgādē, būvmateriālu ražošanas, celtniecības un mežsaimniecības nozarē strādājošie uzņēmēji.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu uzņēmēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā.

Apsveicam un lepojamies ar SIA “Aizkraukles saldumi” panākumiem! 

Baiba Kellere,

Aizkraukles novada pašvaldības

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

2019-12-20T11:57:30+02:00