Aicinās ārvalstīs dzīvojošos atgriezties novadā

Aizkraukles novada pašvaldība, piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā projektu konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, ieguvusi 10 000 eiro lielu finansējumu, lai realizētu daudzveidīgus atbalsta pasākumus ģimenēm, kas vēlētos atgriezties uz dzīvi Aizkrauklē vai blakus novados.

Šie atbalsta pasākumi ietvers gan konsultācijas un informatīvo atbalstu, gan arī apmācības latviešu valodas apguvei bērniem un viņu vecākiem un logopēda, psihologa vai citu nepieciešamo speciālistu palīdzību. Projekts arī paredz remigrācijas pasākumus 2020.gada 3. aprīlī, kad notiks diskusija – forums “Atgriezies savā novadā “, un 4. aprīlī Uzņēmēju dienu pasākumu “Izstāde- gadatirgus” Aizkrauklē.

Lai labāk izprastu tautiešu problēmas un iespējamos palīdzības veidus, projekta koordinatori apgūs citu pašvaldību pieredzi un dosies vizītēs pie diasporas. Remigrantiem saistošā informācija tiks nodota caur informatīviem materiāliem un reklāmas video rullīšiem, kas taps projekta laikā.

Projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” īstenošanas laiks ir 7 mēneši – no 2019. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. maijam. Latviešu valodas apmācību norise plānota no 2020. gada 6. janvāra līdz 22. maijam. Projekta vadība uzticēta Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistei Baibai Kellerei. Un plānots, ka līdz tā noslēgumam Aizkraukles un blakus novados atgriezīsies ap 40 remigranti.

Vairāk informācija par VARAM projektu “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” https://www.zemgale.lv/nozares/remigracija

2019-12-20T12:04:09+02:00