Piesakies biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019” trešajai kārtai

Topošie uzņēmēji – iespēja tieši jums!

Līdz 29.novembrim turpinās pieteikumu pieņemšana biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”, kurā iespējams iegūt līdz pat 3000 eiro lielu atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Konkursa mērķis  Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Aizkraukles novadā


Projekta pieteikumu var iesniegt

Fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam


Pašvaldības līdzfinansējums 3.pieteikumu kārtai

3000 EUR

Atbalstāmās darbības


Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi un attīstību, apgrozāmajiem līdzekļiem un ieguldījumiem komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem:
+ specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegāde;
+ ārpakalpojumu izdevumi (grāmatvedības pakalpojumi; jurista pakalpojumi; uzņēmuma reģistrācijas izmaksas; bankas konta atvēršanas izmaksas);
+ interneta mājas lapas izstrāde;licenču saņemšana;
+ specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;
+ specifiska rakstura darbaspēka apmācība;
+ preču zīmes reģistrācija;
+ patentu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē;
+ citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem konkursa vērtēšanas komisija balsojot).

Konkursa nolikums, aizpildāmie dokumenti:
Nolikums
1)  konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);
2)  biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 2.pielikums);
3)  Naudas plūsmas aprēķina veidlapa (nolikuma 3.pielikums);
4) pretendenta biogrāfijas apraksts (CV);
5) pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

Kontaktinformācija Tālr. 262275816, e-pasts: baiba.kellere@aizkraukle.lv
2019-10-04T08:23:21+02:00