Aicinām iesniegt biznesa idejas otrajam konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019” termiņam

Noslēdzies pirmais biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019” pieteikumu termiņš. Vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt vienu biznesa ideju un finansējumu 3500 eiro apjomā (pirms nodokļa nomaksas), piešķirt Dacei Bebrišai. Savukārt otro un trešo vietu komisija nolēma nepiešķirt, jo pretendentu idejas komisijas locekļu kopvērtējumā nesasniedza nepieciešamo procentu skaitu.

6.jūnijā vērtēšanas komisijai savas biznesa idejas prezentēja pirmās konkursa kārtas dalībnieki. Jānis Apeināns iesniedza ideju par ātrās ēdināšanas uzņēmuma “Traki Gardi” izveidi, Marta Dīce plāno ražot kurināmo materiālu, savukārt Daces Bebrišas ideja ir izveidot uzņēmumu SIA “ENSIO” ar struktūrvienību “hip hip uraa”, kura piedāvās inovatīvas, radošas un interaktīvas grāmatas īpašiem dzīves mirkļiem, kuras var dēvēt par mūsdienīgām pūralādēm.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir izlolota sava ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, iesniegt biznesa idejas pieteikumu otrajam konkursa iesniegšanas termiņam, kas noslēgsies 30. augustā.

Otrās biznesa pieteikuma kārtas finansējums ir 3000 eiro (pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas). Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiek izlietots pilnā apmērā.

Konkursa pieteikumā pretendentiem būs jāiesniedz:

1) aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);

2) aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 2.pielikums);

3) aizpildīta Naudas plūsmas aprēķina veidlapa (nolikuma 3.pielikums);

4) pretendenta biogrāfijas apraksts (CV);

5) pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 262275816, e-pasts: baiba.kellere@aizkraukle.lv

Ar pretendentu tiks noslēgts sekojošs līgums un Atskaite par Aizkraukles novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu.

2019-06-27T13:52:28+02:00