Mājražotājiem un amatniekiem ir lieliska iespēja piedalīties “Zemgales novadu dienas Rīgas Centrāltirgū”

Šī gada 23.augustā Zemgales Plānošanas reģions, kopā ar Rīgas Centrāltirgu un Zemgales reģiona pašvaldībām vēlas organizēt “Zemgales novadu dienas Rīgas Centrāltirgū”.

Aizkraukles novada un apkārtnes mājražotājiem un amatniekiem būs iespēja tirgoties Zemgales stendā bezmaksas, bet jāpiedalās ar savu produkciju un jāpiedāvā interesanta atrakcija vai degustācija, kura prezentētu jūsu produktu vai pakalpojumu).

Pieteikties rakstot Naurim Pauliņam ZPR Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītājam uz e-pastu: nauris.paulins@zpr.gov.lv

2019-04-30T09:03:36+02:00