Veiksmīgi aizritējušas “Uzņēmēju dienas 2019” Aizkrauklē

” Uzņēmēju dienās 2019″ no 13.marta līdz 17. martam aizkraukliešiem un novada viesiem bija iespēja uzzināt daudz noderīgas informācijas, iedvesmoties no sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, apzināt izglītības iespējas, uzzināt par vietējo tūrisma produktu, apmeklēt jau tradicionālo gadatirgu – izstādi un izjust uzņēmējdarbības garu.


Šogad Uzņēmēju dienu pasākumos piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku, savukārt pasākumus apmeklēja vairāk nekā 7000 apmeklētāju. Aizkraukles novada pašvaldība un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs pateicas visiem, kuri šogad ir kuplinājuši Uzņēmēju dienas.

Paldies organizatoriem un darba grupai, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem, pasākumos iesaistītajām iestādēm – Aizkraukles pilsētas bibliotēkai, Aizkraukles profesionālajai vidusskolai un Aizkraukles Sporta centram, uzņēmējiem un ikvienam, bez kura līdzdalības šis pasākums nebūtu tik izdevies.

Arī šogad Aizkraukles novada pašvaldība ir apsveikusi tos uzņēmējus, kuru ieguldījums 2018. gadā un arī iepriekš ir bijis vērā ņemams. Šogad simbolisko dāvanu – ģipsī atlieto rokasspiedienu, kurš simbolizē sadarbību, ieguva SIA “JELDWEN LATVIJA” nominācijā “Labdaris Aizkrauklē 2018”, SIA “Spectre Latvia” ražotne Aizkrauklē nominācijā “Izaugsme Aizkrauklē 2018”, trenere Zigrīda Sprukte nominācijā “Sava amata meistars Aizkrauklē 2018”, SIA “Mūsu lodzinieks” nominācijā “Jaunietisuzņēmējs 2018”, SIA “AIZKRAUKLES SABIEDRĪBA” nominācijā “Stabilitāte Aizkrauklē 2018”, AS “Swedbank” Aizkraukles filiāle nominācijā “Sadarbības partneris 2018”, Gunta Otto un tās radītie biškopības produkti nominācijā “Lauku produkts 2018”, DZII beķerejas pārstāve Rita Garbuzova nominācijā “Atgriezies novadā 2018”, z/s “Priediņas” un Bogdanovu ģimene nominācijā “Saimnieks laukos 2018”, kā arī kafejnīca “AK Gardumi” nominācijā “Draudzīgākais klientam 2018”.

Foto no 13.03.2019. lekcijas -apmācības “Saskarsmes un etiķetes prasmju ietekme uz uzņēmuma tēlu” un «Uzņēmēju dienu 2019» svinīgās atklāšanas

Foto no “Staro Aizkraukle 2019”

Foto no 14.03.2019. pasākuma “Efektīva Pārmaiņu vadība”

Foto no 15.03.2019. karjeras un izaugsmes dienas “Atver durvis nākotnei”

Foto no 16.03.2019. pasākuma “Izstāde – gadatirgus”

Foto no 17.03. 2019. tūrisma dienas “Iepazīsti Aizkraukles novadu”

Video par “Uzņēmēju dienām 2019”

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

2019-12-16T18:42:12+02:00