ERAF finansētām mācībām Latvijas mazajiem uzņēmējiem, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām

Projekta ietvarā tiek piedāvāti kursi par dažādām tehnoloģijām, kas palīdz efektīgi uzlabot darba ikdienu, ietaupīt laiku un resursus. Tiek piedāvāti kursi, piemēram, par e-parakstu, datu analīzi, personu datu drošību, digitālo mārketingu (Facebook, WordPress, Etsy), grafiskajiem rīkiem (Adobe produkti) un citām tēmām.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) piedāvā projektu “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts), kurā mācības tiek nodrošinātas sadarbībā ar mācību centru SIA “Baltijas Datoru akadēmija”.
Uzņēmējiem tiek piedāvāti kursi, kas ļaus efektīgi uzlabot darba ikdienu, ietaupīt laiku un resursus. Kursi tiek nodrošināt ar ERAF finansējumu, tādējādi dodot iespēju uzņēmējiem ietaupīt līdzekļus mācībām. Projekta mērķis ir veicināt inovācijas un digitālo tehnoloģiju attīstību Latvijā.

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāk kā 60 mācību kursi. Projekts paredz ERAF atbalstu 70 % apmērā mazo un mikro komersantu, kā arī pašnodarbināto personu apmācībai digitālajās tehnoloģijas. Kursu programmas ir izveidotas tā, lai to apguve veicinātu darbinieku digitālo prasmju attīstību, produktu un pakalpojumu inovāciju un uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju.

Mācību kursā ietilpst:
• Klātienes mācības
• Mācību e-vides pieeja 1 mēnesi:
• Mācību grāmata
• Praktiskie uzdevumi
• Noderīga informācija par tēmu internetā
• Sertifikāts

Kritēriji, lai piedalītos projektā:
• Pašnodarbinātais reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs;
• Uzņēmums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā;
• Uzņēmumā strādā ne vairāk kā 50 darbinieki;
• Uzņēmuma apgrozījums un bilance nevar pārsniegt 10 miljonus;
• Uzņēmumam nevar būt VID nodokļu parādi;
• Uzņēmumam nevar būt statuss “Grūtībās nonācis” jeb zaudējumi lielāki par pusi no pamatkapitāla;
• Uzņēmumam jādarbojas atbalstāmajā nozarē (neatbalstāmās: lauksaimniecība, zemkopība, zvejsaimniecība).

Mācību projekts: “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts).
Organizē: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)
Finansējuma avots: Eiropas Reģionālais Attīstības fonds – 70% no kursa cenas (vairāk info pie mācību koordinatoriem 28303898; 26411894).
Mācības nodrošina: Baltijas Datoru akadēmija (BDA) un Datorzinību centrs (DZC), pasniedzēji dodas uz reģioniem!

Projekta mājaslapa: www.mmu.lv

Projektā var piedalīties: mazo uzņēmumu, mikro uzņēmumu darbinieki un pašnodarbinātie.
Dalības noteikumi: jābūt mazo/mikro uzņēmumu kategorijā vai reģistrētam saimnieciskās darbības veicējiem. Vairāk: https://ej.uz/uznemumaatbilstiba
Reģistrācija: www.mmu.lv

Kursi notiek darba dienās, 1; 2 vai 3 pilnas dienas – 8 akadēmiskās stundas katrā.

Plašāku informāciju nosūtu pielikumā, kā arī aicinu Jums sekot līdzi projekta Facebook mājaslapai un dalīties ar aktuālo informāciju Jūsu Facebook lapās, jo tur ievietojam informāciju par konkrētām Latvijas vietām, kur kursi notiek. Aicinu arī dalīties ar uzsaukumu mazajiem uzņēmējiem: https://ej.uz/MMUprojektsFB

2019-03-08T16:14:27+02:00