Izsludināta LEADER projektu konkursa 5.KĀRTA uzņēmējiem no 2019.gada 11.marta līdz 11.aprīlim

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi Nr.590).

Ar pilnu sludinājumu un vērtēšanas kritērijiem iespējams iepazīsties ŠEIT.

Stratēģijas grozījumi ŠEIT.

Vairāk informācijas www.aizkrauklesparteriba.lv

2019-02-04T10:47:33+02:00