Aizkraukles novads – investīcijām draudzīgākais novads

2018.gada 7.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Latvijas Biznesa savienības organizētā II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa atvēršana. Par investīcijām draudzīgāko pašvaldību 21 reģionālas nozīmes attīstības centru grupā atzīts Aizkraukles novads, savukārt 89 vietējās nozīmes attīstības centru grupā – Mārupes novads. Republikas pilsētu grupā par uzvarētāju otro gadu atzīta Ventspils pilsēta.

Indekss “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” balstās uz reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo uzņēmumu finanšu-ekonomiskajiem rādītājiem.

Indeksa mērķis ir novērtēt pašvaldību ieguldījumu investīcijām un uzņēmējiem draudzīgas vides izveidošanā, vienlaikus akcentējot pašvaldību nozīmību uzņēmējdarbības sekmēšanas jomā vietējā līmenī.

Rinalds Muciņš, VARAM valsts sekretārs: “Indeksa rezultāti uzskatāmi atklāj, ka pašvaldības ne tikai īsteno dažādus atbalsta pasākumus, kas veicina uzņēmējdarbību, bet arī, ka tie ir specifiski pielāgoti katras konkrētās pašvaldības situācijai un uzņēmēju vajadzībām. Mēs uzskatām, ka pašvaldību savstarpēja salīdzināšana attīsta labvēlīgu konkurenci gan starp pašvaldībām, gan uzņēmējiem. Tā arī ir laba iespēja iepazīt citu pašvaldību pieredzi un gūt ierosmi jaunām idejām, ko īstenot savos novados.”

Indeksa aprēķinu veido divas būtiskas daļas – statistika par 2017.gadu tādos rādītājos, kā, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko attiecina pret pašvaldību uz 1000 iedzīvotājiem, darbinieku skaits uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu, u.tml. Šādi statistikas dati izvēlēti, lai novērtētu uzņēmēju pozitīvo devumu sabiedrībai un pašvaldībām.

Otru indeksa daļu veido pašvaldību novērtējums to aktivitāšu kontekstā, kas ir paredzētas uzņēmējdarbības veicināšanai. Piemēram, pašvaldību paveiktais un sasniegtais, īstenojot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai (t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošana) – biznesa ideju jeb grantu konkurss, pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atlaides, mazo ražotāju atbalsts izstādēs, u.c. pasākumi. Tāpat, tika novērtēta arī pašvaldību sadarbība ar dažādām organizācijām uzņēmējdarbības sekmēšanas pasākumos. II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa sagatavošanas procesā lielu ieguldījumu veica plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centru speciālisti, kuri veica apkopojumu un izvirzīja trīs katra reģiona rezultatīvākās pašvaldības, kuras īsteno dažādus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai.

”Investīcijām draudzīgākās pašvaldības’’ indeksa rezultāti 2018.gadā:

Novadi ar reģionālās nozīmes attīstības centru (21)

1. Aizkraukles novads
2. Dobeles novads
3. Kuldīgas novads
Īpaši panākumi Madonas un Gulbenes novadiem.

Novadi ar vietējās nozīmes attīstības centru (89)

1. Mārupe novads
2. Olaine novads
3. Jelgavas novads

Nacionālās nozīmes attīstības centri jeb republikas pilsētas (9)

1. Ventspils
2. Valmiera
3. Liepāja

Vēsturiski attiecībā pret 2016.gada indeksu, šogad kvantitatīvo datu apkopojums neuzrāda radikālus lēcienus vai kritumus. Indeksa aprēķins, kas sastāv no kvantitatīvās jeb statistikas daļas un kvalitatīvās jeb pašvaldību novērtējuma pēc īstenotajām darbībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā, parāda, ka ne vienmēr tikai lielās pašvaldības ir spējīgākās uzņēmējdarbības sekmēšanas jomā. Gluži pretēji, indekss apliecina, ka novados ar reģionālas nozīmes attīstības centru un novados ar vietējas nozīmes attīstības centru, tiek īstenots plašs atbalsta pasākumu klāsts uzņēmējdarbības sekmēšanai, kas ir specifiski pielāgots tieši konkrētās pašvaldības situācijai un uzņēmēju vajadzībām. Iepriekš minēto pašvaldību grupās redzams, ka liela nozīme ir arī sadarbībai – vietējā un reģionālā līmenī, iesaistoties dažādās aktivitātēs ar uzņēmējdarbību saistītām institūcijām, lai stiprinātu pašvaldības uzņēmēju konkurētspēju un atpazīstamību.

Indekss tiek veidots Latvijas Biznesa savienības iniciatīvas ‘’Atbalsti mazo biznesu’’ ietvaros, kas apvieno vairāk kā 5600 uzņēmumu, kas ir turpat viena desmitā daļa no Latvijas aktīvajiem uzņēmumiem.

 

2018-11-09T16:20:10+02:00