Biznesa ideju darbnīcas 16. un 17. oktobrī

16. un 17. oktobrī jaunie un topošie uzņēmēji tikās Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, lai pilnveidotu savas prasmes un papildinātu zināšanas biznesa ideju darbnīcā.

Visas dienas garumā jaunie uzņēmēji aktīvi darbojās grupās, diskutēja, prezentēja biznesa idejas lektora Dāvja Sunepa vadībā, kā arī uzzināja aktuālāko informāciju par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Baiba Kellere stāsta, ka pirmās dienas biznesa ideju darbnīcas mērķis bija rosināt dalībniekus, kuri pārsvarā bija jaunieši, ģenerēt un analizēt biznesa idejas un prezentēt gala ideju, kura šķistu interesanta investoriem. Dalībnieki tika sadalīti astoņās komandās, kuras sacentās biznesa ideju radīšanā.

Šajā dienā 1. vietu ieguva komanda “Vieta jums”, kura izstrādāja aplikāciju par Aizkraukles novadā un apkārtnē pieejamām naktsmītnēm, lai ceļotāji zinātu par to esamību. 2. vieta komandas “03-zāļu kastīte” idejai – speciāla zāļu kastītē ieprogrammēta mikroshēma, kura atgādinātu par zāļu iedzeršanas laiku. Otro vietu ieguva arī komanda “Latviešu kautrīgums” – tūrisma firma, kura organizē ceļojumu uz valstīm, kur cilvēki ir atraisīti, un tā būtu lieliska iespēja latvieti padarīt atraktīvāku un mazāk kautrīgu. Savukārt trešo vietu ieguva trīs komandas: “Meža papīrs” – ideja par rūpnīcu, kurā pārstrādā tikai Latvijas koku un to tirgo; “Eko atpūtas komanda” – ideja atpūtas teritoriju sakopšanai, dizaina izveidei; “Laiks ir nauda” – ideja par plānotāja aplikāciju.

Šajā foto galerijā ir aplūkojamas bildes no pirmās dienas – Biznesa ideju darbīcas jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem!

Savukārt otrajā dienā biznesa ideju darbnīcas apmeklētāji varēja uzzināt, kurai biznesa idejai ir atbilstošākā uzņēmējdarbības forma, kādi ir nodokļu veidi, kā arī iegūt izsmeļošas atbildes uz jautājumiem. Uz tiem atbildēja praktizējoša lektore Ingūna Leibus.

Projekts: LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

2018-10-19T10:03:52+00:00