Biznesa ideju darbnīcas 16. un 17. oktobrī

16. un 17. oktobrī jaunie un topošie uzņēmēji tikās Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, lai pilnveidotu savas prasmes un papildinātu zināšanas biznesa ideju darbnīcā.

Visas dienas garumā jaunie uzņēmēji aktīvi darbojās grupās, diskutēja, prezentēja biznesa idejas lektora Dāvja Sunepa vadībā, kā arī uzzināja aktuālāko informāciju par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai Ingūnas Leibus biznesa ideju darbnīcā “Atrodi sev atbilstošāko uzņēmējdarbības formu un uzzini par LR nodokļiem”

Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Baiba Kellere stāsta, ka pirmās dienas biznesa ideju darbnīcas mērķis bija rosināt dalībniekus, kuri pārsvarā bija jaunieši, ģenerēt un analizēt biznesa idejas un prezentēt gala ideju, kura šķistu interesanta investoriem. Dalībnieki tika sadalīti astoņās komandās, kuras sacentās biznesa ideju radīšanā.

Šajā dienā 1. vietu ieguva komanda “Vieta jums”, kura izstrādāja aplikāciju par Aizkraukles novadā un apkārtnē pieejamām naktsmītnēm, lai ceļotāji zinātu par to esamību. 2. vieta komandas “03-zāļu kastīte” idejai – speciāla zāļu kastītē ieprogrammēta mikroshēma, kura atgādinātu par zāļu iedzeršanas laiku. Otro vietu ieguva arī komanda “Latviešu kautrīgums” – tūrisma firma, kura organizē ceļojumu uz valstīm, kur cilvēki ir atraisīti, un tā būtu lieliska iespēja latvieti padarīt atraktīvāku un mazāk kautrīgu. Savukārt trešo vietu ieguva trīs komandas: “Meža papīrs” – ideja par rūpnīcu, kurā pārstrādā tikai Latvijas koku un to tirgo; “Eko atpūtas komanda” – ideja atpūtas teritoriju sakopšanai, dizaina izveidei; “Laiks ir nauda” – ideja par plānotāja aplikāciju.

Šajā foto galerijā ir aplūkojamas bildes no pirmās dienas – Biznesa ideju darbīcas jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem!

Savukārt otrajā dienā biznesa ideju darbnīcas apmeklētāji varēja uzzināt, kurai biznesa idejai ir atbilstošākā uzņēmējdarbības forma, kādi ir nodokļu veidi, kā arī iegūt izsmeļošas atbildes uz jautājumiem. Uz tiem atbildēja praktizējoša lektore Ingūna Leibus.

Otrās dienas foto galerija biznesa ideju darbnīcai “Atrodi sev atbilstošāko uzņēmējdarbības formu un uzzini par LR nodokļiem”

Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM ietvaros.
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Projekta partneri – Aizkraukles novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions, Šauļu inkubators (LT), Panevēžas biznesa centrs (LT) un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT).
Projekts: Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

Šo informāciju ir sagatavojusi un par to atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

2019-04-03T12:55:01+02:00