Mācības un konkurss jaunajiem uzņēmējiem laukos

Ja Jūs interesē iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību, projektu sagatavošanu, tad ieskaties un izvērtē šo piedāvājumu, to var savienot ar darbu, mācībām un arī savu brīvo laiku! Tas nenozīmē, ka dzīves vietai ir jābūt laukos, pieteikties var ik viens.

Pasākuma neformālais nosaukums: “Laukiem būt!”

Pasākuma moto: Tu vari vairāk

Pasākuma mērķis – Atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši un jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Mācību dalībnieki var būt arī tie jaunieši, kas piedalījušies Pasākumā un Konkursā iepriekšējos gados. Konkursā varēs startēt tie jaunieši, kas iepriekšējos gados, nav saņēmuši fināla kārtas naudas balvas (1.-3. vietai). Mācībās un konkursā var startēt gan individuāli, gan komandās.

Piecu dienu bezmaksas apmācības plānotas no septembra līdz novembrim. Kopā ar lektoriem un centra konsultantiem jaunieši izstrādās savus biznesa plānus, pētīs tirgu, konkurentus, veiks peļņas un zaudējumu aprēķinus, kā arī noteiks potenciālo ieguvumu no sava produkta. Tiks arī aplūkotas tādas tēmas kā grāmatvedība, uzņēmumu reģistrs, mārketings.

Pasākums “Laukiem būt!” tiek īstenots Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros, kuru jau septīto gadu organizē LLKC un Valsts Lauku tīkls sadarbībā ar to atbalstītāju un lieldraugu “Attīstības finanšu institūciju “Altum””, kas kopīgi ar LLKC piedalās mācību procesā un konkursa žūrijā.

Pieteikties apmācībām rakstot uz e-pastu: valentina.beca@llkc.lv vai zvanot uz mob.tālr.: 26158775 Valentīnai Bečai

Ar pasākuma “Laukiem būt” nolikumu var iepazīties šeit: laukiem-but-macibas-nolikums-2018_1534167283_0

2018-09-18T14:37:44+02:00