Atgriezies un īsteno savu biznesa ideju Latvijā!

ZPR sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) Remigrācijas atbalsta pilotprojektā izsludina pieteikšanos grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai.

Līdz 8. oktobrim tie novadnieki, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā, var piedalīties projektu konkursā, lai saņemtu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu reemigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Zemgalē. Vienas biznesa idejas maksimālais līdzfinansējums ir 9000 eiro.

Atbalsts domāts personām, kuras vismaz pēc trīs gadu prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās Latvijā un nepilnu gadu meklē iespēju attīstīt savu biznesu.

Atbalsta pretendentam projekta rakstiski sagatavotu pieteikumu jāiesniedz Zemgales Plānošanas reģionā:
• klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, Katoļu ielā 2b, 205. telpā, Jelgavā – darba dienās no plkst.9 līdz 17;
• nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē): Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001;
• uz elektroniskā pasta adresi zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).

Projekta iesniegumu iesniedz tajā plānošanas reģionā, kurā pasākuma dalībnieks veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību!

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24. augusta līdz 2018. gada 7.oktobrim (plkst.17). Sūtot pieteikumu pa pastu, sūtītājam jānodrošina, ka pieteikums tiek saņemts līdz iesniegšanas termiņa beigām.
• MK noteikumi Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

Vairāk informācijas https://www.zemgale.lv/component/k2/item/189-attisti-biznesa-ideju-latvijai

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu edgars.paulovics@zpr.gov.lv ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms šī nolikuma 2.4. apakšpunktā minētā termiņa. Atbilde tiek sniegta trīs darba dienu laikā no jautājuma iesniegšanas dienas.

 

 

2018-09-27T13:30:41+02:00