Uzņēmeju dienu 2018 biznesa forums “Uzņēmējs. Sadarbība. Izaugsme.”

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešami trīs pamatelementi – produktivitāte, eksports un biznesa vides sakārtošana. Par to vienojās diskusijas dalībnieki Aizkraukles novada un Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotajās uzņēmēju dienās.

Atklājot uzņēmēju dienas Aizkraukles novada pašvaldības priekšsēdētājs Leons Līdums aicināja būt aktīviem un iesaistīties, lai mainītos ar informāciju, mācītos sadarboties un uzzinātu pēdējos jaunumus, ko izmantot savā uzņēmējdarbībā. “Mēs esam atvērti idejām un piedāvājumiem, lai attīstītu Aizkraukli un novada uzņēmumus,” piebilda L.Līdums.

 

Pasākuma “Uzņēmējs. Sadarbība. Izaugsme.” ietvaros notika diskusija, kuras mērķis bija noskaidrot, kā attīstīt uzņēmējdarbību Aizkraukles novadā. LTRK prezidents Aigars Rostovskis norādīja, ka tie, kuri fokusēsies uz eksportu varēs attīstīties daudz veiksmīgāk, tādējādi arī nodrošinot labākas algas un investīcijas. “Tie, kuri strādā tikai vietējam tirgum jeb iekšējam patēriņam, noteikti jūtas daudz nestabilāk nekā tie, kuri atraduši eksporta iespējas, jo Latvijas divi miljoni iedzīvotāju ir nesamērojami ar astoņiem miljardiem pasaulē,” saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis, piebilstot, ka jādomā par likumu un regulējumu sakārtošanu, tādējādi stiprinot biznesa vidi. Tāpat būtiski jāceļ produktivitāte, radot tādas preces un pakalpojumus, kas ir ar augstu pievienoto vērtību.

 

Savukārt Aizkraukles Profesionālās vidusskolas direktore Ruta Krūkle norādīja, ka viņsasprāt jaunieši spēj saražot augstas kvalitātes preces, bet neprot tās pārdot un “ieiet” uzņēmējdarbībā. “No šīs dienas diskusijas “paņemšu līdzi” to, ka tirgus ekonomika un mārketings bērniem ir jāmāca jau bērnībā līdz ar mātes pienu, kas tiešām tā arī ir” sacīja R.Krūkle, piebilstot, ka līdzšinējā pieredze rāda, ka kļūt par komersantu ir ļoti sarežģīti, tādēļ savstarpējā sadarbība ir svarīga.

 

Diskutējot par to, kuru jomu vajadzētu attīstīt Latvijā, klātesošie pauda viedokli, ka būtiski domāt vairākos virzienos, piemēram, veicinot izglītības eksportu, lai pēc tam iesaistītu studentus darba tirgū, kā arī vairāk jādomā par informāciju komunikācijas tehnoloģijām, u.c. “Zemgalē, tāpat kā visā Latvijā, arvien aktuālāks kļūst darbinieku trūkuma jautājums, tādēļ izglītoti un gudri cilvēki būs ļoti pieprasīti,” sacīja Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš. Savukārt SIA “Auto Cardan” valdes priekšsēdētājs Aigars Kārkliņš pauda, ka cilvēku aizbraukšana rada būtiskas sekas, jo viens ir apmācīt darbinieku, bet, ja viņš ar savām zināšanām aizbrauc prom, tad tas rada problēmas un izdevumus.

 

Aizkraukles novada domes attīstības speciāliste Ilona Kāgane arī apstiprināja darbaspēka nepietiekamību, sakot, ka arvien vairāk uzņēmumu darbiniekus ved no attālākiem novadiem vai pat Rīgas, lai varētu nodrošināt darbu. “Mēs spējam nodrošināt kā pietiekamas investīcijas, tā izaugsmi, tāpēc cilvēki ir nepieciešami, jo ne vienmēr tehnoloģijas viņus var aizstāt,” piebilda I.Kāgane.

 

Uzņēmēju dienu ietvaros notika arī vairākas prezentācijas, tostarp uzstājās “Swedbank”.   “Virši-A”, “RocketGrip” un citi. Pēcpusdienā notika arī biznesa kontaktu veidošanas meistarklase un ekskursija Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā.

 

Foto no pasākuma: Uzņēmēju dienu biznesa forums “Uzņēmējs.Sadarbība.Izaugsme”


Projekts: LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” / ATBALSTS BIZNESAM

Projekta kopējais finansējums: 729 604,12 eiro (t. sk. ERAF finansējums: 620 163,47 eiro).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

2018-10-19T09:33:25+02:00