Apsvērs koksnes žāvēšanas kaltes būvniecību citā pilsētas vietā

17. janvārī Aizkraukles novada domes sēžu zālē notika publiskā apspriešana par iecerēto būvobjektu “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana” Aizkrauklē, Mednieku ielā 1. Atnākušie iedzīvotāji iebilda pret būvnieku izvēlēto vietu koksnes žāvēšanas kaltes būvniecībai, jo būvobjekts plānots tiešā dzīvojamās mājas tuvumā, tāpēc pašvaldība būvniekiem piedāvāja risinājumu – mainīt zemesgabalu un objektu būvēt citur.

Koksnes žāvēšanas kaltes būvniecības ierosinātāja ir SIA “Sindas Kaltes”. Pēc sākotnējās ieceres to paredzēts ierīkot Aizkrauklē, Mednieku ielā 1. Jau pērn pašvaldībā vērsās iedzīvotāji ar lūgumu neļaut kaltes būvniecību tiešā dzīvojamās mājas tuvumā, tāpēc decembrī Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu. Tā sākās 18.decembrī un noslēgsies šī gada 28.janvārī, kuras laikā iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli rakstiski, izpildot publiskās apspriešanas aptaujas lapu un iesniedzot to Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē. Pamatojoties uz rakstiski saņemtajiem publiskās apspriešanas rezultātiem būvvalde arī pieņems galīgo lēmumu.

Uz publiskās paspriešanas sanāksmi domes sēžu zālē ieradās apmēram 15 iedzīvotāju, klāt bija arī pašvaldības un domes pārstāvji, kā arī būvvaldes amatpersonas. Publiskās apspriešanas sanāksmē SIA “Sindas kaltes” pārstāvji prezentēja pētījumus par iespējamā smaku un trokšņu piesārņojuma novērtējumu, savukārt iedzīvotāji varēja paust savu viedokli par būvniecības ieceri.

Atnākušie iedzīvotāji kategoriski iebilda pret celtniecības izvēlēto vietu, jo būvobjekts paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā un tā darbība radīs lielu troksni, izmešus, kā arī tiks palielināta transporta kustība. Turklāt iedzīvotāji bija sagatavojušies un savu viedokli aizstāvēja argumentēti, bija kārtīgi iepazinušies ar dokumentiem.

Sanāksmē atnākušie iedzīvotāju interesējās, vai ir iespēja koksnes žāvēšanas kalti būvēt citā vietā? Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Einārs Zēbergs atbildēja, ka zemesgabalus varētu samainīt un šo objektu piedāvāt būvēt Rūpniecības ielā 10 – kādreizējās Aizkraukles pilsētas sākumskolas sporta laukumā. Plānots, ka divu gadu laikā tiks uzcelta Aizkraukles novada vidusskolas piebūve Draudzības krastmalā, un skolēnus no Rūpniecības ielas pārcels uz jaunām telpām, līdz ar to sporta laukums vairs nebūs nepieciešams.

“Mēs saprotam iedzīvotāju bažas, un, ja varēsim un būvnieks pret to neiebildīs, samainīsim zemes gabalus. Šajā vietā iecerētais objekts nevienam netraucēs,” piebilda Zēberga kungs.

Tāpat arī E.Zēbergs informēja, ka ar kaltes būvniekiem jau ir sāktas sarunas par zemesgabala maiņu. Tas gan prasīs laiku, jo jāmaina zemes izmantošanas mērķi un jāievēro juridiskas nianses, kas saistītas ar vērtēšanas lietām. “Katrā ziņā pašvaldība ir par to, lai objekts tiktu uzbūvēts, taču tālāk no dzīvojamām mājām,” teica viņš.

Vai firma, kura iecerējusi būvniecību, būs ar mieru gaidīt? Pašvaldības pārstāvji atklāja, ka sarunas par zemesgabala iespējamo maiņu ir iesāktas, un vēl jāvienojas, vai uzņēmēji ir ar mieru gaidīt tik ilgi, jo tas varēs notikt vien tad, kad Rūpniecības ielā vairs neatradīsies novada vidusskolas telpas.

Tāpat pašvaldības pārstāvji centās izskaidrot, ka šis objekts pilsētai ir būtisks, jo tās ir pilsētas attīstībai svarīgas investīcijas. Kad pašvaldība sagatavo projektus Eiropas Savienības finansējuma iegūšanai, finansējuma izsniedzēji vērtē iegūstamos rezultātus, proti, lai pilsētā būtu jaunas darbavietas, ienāktu jauni uzņēmumi, būtu piesaistītas investīcijas. Līdz ar kaltes būvniecību šī prasība būs izpildīta, un pašvaldība varētu īstenot arī Dārza un Rūpniecības ielu rekonstrukcijas.

Foto ieskats publiskajā apspriedē

Atgādinām, ka publiskā apspriešana notiek līdz 28.janvārim. Papildu informāciju par šo būvobjektu var iegūt pie publiskās apspriešanas procedūras pārrauga un koordinatora Didža Grunduļa Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 303.kabinetā, tālr.65133993, e-pasts: Didzis.Grundulis@aizkraukle.lv.

2018-01-24T01:15:13+02:00