Uzņēmējdarbības labā

“Esam uz labas sadarbības viļņa”, – atklājot ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2016. – 2020. gadam projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” līdzfinansējumu nupat kā izveidoto Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centru, uzsvēra novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums.

Centra pakalpojumus izmantos Aizkraukles un vēl piecu kaimiņu novadu esošie un topošie uzņēmēji, bet sadarbība attīstīsies arī ar projekta vadošo partneri – Zemgales Plānošanas reģionu un tā Uzņēmējdarbības centru, ar partneriem Kurzemes Plānošanas reģionā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Šauļu Biznesa inkubatorā, Paņevežas Biznesa centrā un Rokišķu rajona publiskajā bibliotēkā Lietuvā.

Ieviešot projektu, izveidos pārrobežu mentoru tīklu. Jau sākušās mācības 20 speciālistiem, kuri vēlāk Latvijas un Lietuvas pusē no pieredzējušu uzņēmēju vidus praktiskam darbam sagatavos pavisam 150 mentorus. Līdztekus tam uzņēmējiem, izmantojot citu valstu pieredzi, īstenos virkni pasākumu eksportspējas stiprināšanā, veiks pētījumu par uzņēmējdarbības (UD) atbalsta sistēmas izveides iespējām Latvijā un Lietuvā. Projekta ieviešanas gaitā radīs arī kopīgu UD institūciju interneta platformu, veiks uzņēmēju – iesācēju izglītošanu e-resursu izmantošanā. Sešas atbalsta institūcijas varēs izmantot finansējumu nepieciešamā aprīkojuma iegādei, vēl četrām uzlabos interneta vietni. Ar projekta finansiālu atbalstu Aizkrauklē, Šauļos un Rokišķos notiks Uzņēmēju dienas, bet noslēgumā – starptautiska konference par UD atbalsta sistēmas efektivitāti un pieejamību reģionos.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus un tā kopējais finansējums ir 729 604,12 eiro, tostarp ERAF finansējums – 620 163,47 eiro.

Juris Kālis,
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

2018-06-15T23:16:16+02:00