Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ Business support

Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ Business support

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions

Projekta partneri:

Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LV;
Šauļu inkubators (LT)
Paņevežu Biznesa centrs (LT)
Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT)

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanu un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.

Aizkraukles novada pašvaldības galvenās aktivitāte – Izveidots uzņēmējdarbības atbalsta centrs, pieņemts darbā uzņēmējdarbības speciālists, organizētas Uzņēmēju dienas 2018. un 2019.gadā, kā arī sadarbība un pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem.

Projekta kopējais finansējums: 729604,12 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620163,47 EUR), Aizkraukles pašvaldības budžets projektā – 51695.23 EUR

Sīkāka informācija par projektu:

Projekta apraksts Interreg_poster_2nd_priority_LV_BUSS

Projekta koncepts koncepts

Aizkraukles Uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikums uac_nolikums

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam, www.latlit.eu, www.europa.eu

 

Attachments

2019-01-24T15:55:34+02:00